POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Dostop ter uporaba spletne strani www.debono.si je predmet teh pogojev. S samo uporabo internetne strani sprejemate naöe pogoje v celoti.

Informacije, ki se tičejo podjetja Nastja Mulej s.p. ter ostalih informacij, omenjenih na tej strani, so predmet naslednjih pogojev:

1. Internetna stran, informacije, slike, imena, logotipi ter vse, kar se nanaša na Nastja Mulej s.p. oziroma na storitve Nastja Mulej s.p., je postavljeno na spletni prostor zgolj kot splođna informacija, ki vam je v pomoč.

2. V nobenem primeru ni Nastja Mulej s.p., njeni zaposleni ali podizvajalci, odgovorni za kakršno koli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na podlagi informacij te internetne strani.

3. Internetna stran lahko vsebuje slovnične ali tipografske napake, ki se bodo odpravile takoj, ko bodo opažene. Informacije, ki jih najdete na strani se perodično obnavljajo in dopolnjujejo. Pridržujemo si pravico, da brez obveščanja spreminjamo vsebino spletne strani, pogoje, imena, slike, logotipe, storitve ter ostale informacije.

4. Blagovna znamka, trgovsko ime, podobe, slike, logotipi, oblikovna zasnova internetne strani, tekst ter grafika, so last podjetja Nastja Mulej s.p.. Razen posebnih dogovorov so vse pravice do grafične podobe podjetja ter internetne strani pridržane.

5. Storitve, omenjene na tej strani, so storitve podjetja Nastja Mulej s.p.
 
6. Kljub temu, da se trudimo izključiti možnost virusov na naši internetni strani, se le-ti lahko pojavijo. Zato vam priporočamo, da tudi sami zagotovite varnost pri nalaganju dokumentov iz naše internetne strani.

8. Strinjate se, da ne boste povzročali motenj na internetni strani www.debono.si, da ne boste kršili predpisov z vdiranjem ter spreminjanjem informacij na internetni strani.

9. Vsi podatki, ki jih preko strani posredujete podjetju Nastja Mulej s.p., se smatrajo kot zaupni in ne bodo posredovani tretji osebi.

10. Spore glede naštetih pogojev naše internetne strani ter vse tožbe, ki temeljijo na informacijah iz naše internetne strani, rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.