CORT METODA - O DELAVNICI

Kvaliteta našega učenja je odvisna od našega razmišljanja. V preobilici podatkov in informacij sedaj in še posebej v nepredstavljivi prihodnosti bodo učenci, opremljeni s spretnostmi učinkovitega razmišljanja, uspešnejši v obvladovanju svojega učenja in življenja.
Izobraževalni sistem, ki nas dobro opremi s podatkovnim znanjem, je pomanjkljiv na področju spoznavnih strategij in meta spoznavnih strategij. Prav tako žal nespodbudno deluje na ustvarjalno razmišljanje.
Poslanstvo izobraževanja pa je prav gotovo ponuditi učencem oboje. Ob široki bazi znanja naučiti učence tudi razmišljati učinkovito, konstruktivno in ustvarjalno.

Predlagamo izvajanje vsaj dveh ciklusov. Prvi sklop vsaj desetih učnih ur je namenjen urjenju učinkovitega usmerjanja pozornosti (CoRT 1), drugi sklop vaj pa se nanaša na spodbujanje kreativnega razmišljanja (CoRT 4).

CoRT 1: Pozornost

 1. Udeleženci se seznanijo s konceptom tehnik Edwarda de Bona; vedo, kdo je avtor, in kako je razvil svoj pristop k učenju razmišljanja; spoznajo pojem pozornost, smer in trajanje pozornosti.
 2. Orodje razmišljanja PNZ (pozitivno, negativno, zanimivo). Racionalno usmerjajo pozornost na vse tri vidike problemske situacije; tehniko uporabljajo pri sprejemanju odločitev; identificirajo še druga področja, kjer se tehnika lahko uporablja.
 3. Orodje razmišljanja UVD (upoštevajte vse dejavnike). Usmerjajo pozornosti na vse vidike problemske situacije; poskušajo videti celotno ''sliko'' kolikor je možno široko; vadijo uporabo tehnike pri načrtovanju svojih dejavnosti; primerjajo pristop z našim vsakodnevnim načrtovanjem.
 4. Situacija razmišljanja: Pravila
 5. Orodje razmišljanja PPP (prve pomembne prioritete). Spoznajo pojem prioritete in ga povežejo s pojmom izbire; učijo se prepoznati najpomembnejše po predhodni tehniki, ko poskušajo pridobiti čim širši pogled na situacijo oz. zožiti izbire pred odločitvijo.
 6. Orodje razmišljanja AMI (alternative, možnosti, izbire). Spoznajo pojem alternativa; spoznajo, da je v vsaki situaciji več alternativnih možnosti in da je pomembno raziskati jih čim več, ker je lahko vnaprej manj očitna alternativa učinkovitejša.
 7. Situacija razmišljanja: Načrtovanje
 8. Orodje razmišljanja PIN (posledice in nadaljevanje). Razmišljanje je usmerjeno v prihodnost; učenci ozavestijo, da ima vsaka naša odločitev, izbira, načrt svoje posledice v prihodnosti, torej moramo misliti nanje.
 9. Orodje razmišljanja NCD (nameni, cilji, dosežki) se osredotoča predvsem na določanje cilja oz. namena; ko učenci lahko jasno določijo cilj, bo to pripomoglo k jasnosti razmišljanja pri odločitvah, planiranju.
 10. Situacija razmišljanja: Odločanje 
 11. Orodje razmišljanja SDL (stališča drugih ljudi). Razmišljajo o stališčih drugih ljudi, ne le o svojem lastnem; razpravljajo o pomembnosti biti sposoben pogledati na stvarnost z očmi drugih ljudi in razumeti druge.
 12. Zaključek, povzetek, nadaljnji koraki. 


CoRT 4: Ustvarjalnost

 1. Udeleženci se seznanijo s pojmom lateralno razmišljanje; spoznajo izvor pojma in pomen tega miselnega pristopa kot tehnike, ki nam pomaga preseči oblikovane in utrjene miselne koncepte, da bi lahko generirali boljše ideje.
 2. Seznanijo se s pojmom provokativne ideje, katere namen je, da izzove oz. pomaga do novih idej; spoznajo razliko med hotenim tvorjenjem provokativne ideje in običajnim ocenjevalnim pristopom, ko presojamo ali je ideja pravilna ali napačna.
 3. Uporabijo provokativno idejo kot odskočno desko za generiranje novih zanimivih kreativnih idej.
 4. Spoznajo smisel in vlogo naključnih distraktorjev pri generiranju inovativnih rešitev problemov; Spoznajo se s pojavom rigidnosti razmišljanja zaradi prevladujočih konceptov, v katere smo ujeti; vadijo pristope za izpodbijanje prevladujočih konceptov in prevladujočih idej.
 5. Orodje izpodbijanje koncepta učencem pomaga, da se ukvarjajo s sprejetimi idejami, koncepti, ki jih imamo za samoumevno primerne načine opravljanja zadev - in jih izpodbijamo. 
 6. Udeležnci spoznajo pojav rigidnosti razmišljanja zaradi prevladujočih konceptov in idej, v katere smo ujeti, in vadijo pristope, da se jim izognejo. 
 7. Seznanijo se s pomenom natančne opredelitve težave; povežejo z dejstvom, da različni ljudje definirajo težave na različne načine, spoznajo odnos med jasno definicijo težave in rešitvijo.
 8. Pojem natančne opredelitve težave povežejo s temo odstranitev napak; Iščejo napake in jih poskusijo odpraviti; spoznajo, da so nekatere napake vsem očitne, druge pa so subjektivne narave.
 9. Seznanijo se z miselno tehniko združevanje; spoznajo, da lahko kombinacija dveh ločenih stvari pripelje do povsem nove kvalitete; ugotavljajo rezultate kombiniranja naključnih enot.
 10. Ob poznavanju kognitivnih tehnik, ki spodbujajo kreiranje ustvarjalnih idej, razmišljajo tudi o dejstvu, da mora ideja običajno zadostiti določenim zahtevam situacije; 
 11. Na koncu pa posamezno idejo ocenjujejo glede na njeno uporabno vrednost.
 12. Zaključek, povzetek, nadaljnji koraki. 

 

V Sloveniji sva dve trenerki razmišljanja za šole: mag. Nastja Mulej in dr. Bojana Tancer. Slednja je pripravila tudi zgoraj naveden učni program in zaključila doktorsko raziskavo na to temo. Obe je dr. Edward de Bono osebno izobrazil septembra 2010 v Mariboru. V šolskih letih 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 in 2017/18 sva v Mariboru, Ljubljani, Divači (za primorsko regijo), Slovenskih Konjicah in Celju usposobili že več kot 350 šolnikov iz  skoraj 200 izobraževalnih ustanov za vodenje krožkov za razmišljanje na svojih ustanovah (CoRT 1 in 4) ter še dodatno 330 iz 184 ustanov za CoRT 1. V šolskem letu 2016/17 tudi dodatnih 11 učiteljev za nadaljevalno usposabljanje CoRT 2 (Organizacija) in 3 (Interakcija). 


Celoletna usposabljanja bodo potekala tudi v šolskem letu 2018/19!

ZA UČITELJE: 

 • CoRT 1 Širina: učenci širijo svojo moč zaznavanja, kar je za razmišljanje tako bistveno, kot je besedni zaklad za branje.
 • CoRT 4 Kreativnost: učencem pokaže, kako spreminjati vzorce in koncepte, da lahko oblikujejo svoje razmišljanje.

- Usposabljanje za poučevanje razmišljanja v šolah (CoRT 1 in CoRT 4) za vse, ki želite na svoji osnovni ali srednji šoli voditi Krožek/Klub za razmišljanje: 28 srečanj po 2 pedagoške ure (oz. 1,5 cele ure) oz. 14 srečanj po 4 pedagoške ure (oz 3 cele ure).

Izobraževanje bo potekalo

 • Ajdovščini (vsak drugi ponedeljek od 17h do 20h, od 8. 10. dalje)
 • Celju (z dr. Bojano Tancer, vsak drugi torek od 17h do 20h, od 9. 10 dalje) in 

 • v Zagorju (vsako sredo od 17h do 18.30 ali vsako drugo sredo od 17h do 20h, od 10. 10. dalje). 

Izobraževanje bo potekalo, če bo vsaj 12 prijavljenih učiteljev.

Cena: NOVO: SUBVENCIONIRANO! Zdaj samo 20 € za vsako 3-urno srečanje, skupaj torej 300 €. Če plačate naenkrat, dobite knjigo Naučite svojega otroka razmišljati. 

BILO JE: 390 EUR z DDV (plačujete lahko tudi sproti, vendar tudi za srečanja, na katerih vas ni) za 52 pedagoških ur. 15 € za uro in pol oz. 30 € za 3 ure. 

Za pridobitev diplome lahko manjkate največ štirikrat. Nasvet: zelo koristno je, da že letos naberete skupino učencev ali dijakov (najmanj 4, največ 16) in z njimi še isti teden vadite naučeno na svojem Krožku za razmišljanje. 

 

 • CoRT 2 Organizacija: učencem pokaže, kako organizirati svoje razmišljanje.
 • CoRT 3 Interakcija: pomaga učencem opazovati razmišljanje, ki ga uporabljamo v nesoglasjih, kako predstavljamo ali branimo svoje stališče, ter tipe in korist dokazov.

- (Nadaljevalno) usposabljanje za poučevanje razmišljanja v šolah (CoRT 2 in CoRT 3) za vse, ki že vsaj dve leti vodite Krožek/Klub za razmišljanje na svoji osnovni ali srednji šoli: 24 srečanj po 2 pedagoški uri (oz. 1,5 cele ure).

Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani od 15. 11. 2018 do 16. 5. 2019 vsak torek od 19h do 20.30 v prostorih Gimnazije Bežigrad, ter v Mariboru ali Celju (z dr. Bojano Tancer) vsak drugi teden od 17h do 20h. Izobraževanje bo potekalo, če bo vsaj 6 prijavljenih učiteljev.

Cena: 300 EUR z DDV (plačujete lahko tudi sproti, vendar tudi za srečanja, na katerih vas ni) za 48 pedagoških ur. 12,5 € za uro in pol. 

Za pridobitev diplome lahko manjkate največ štirikrat. Nasvet: zelo koristno je, da že letos naberete skupino učencev ali dijakov (najmanj 4, največ 16) in z njimi še isti teden vadite naučeno na svojem Krožku za razmišljanje. 


ZA OTROKE:

- (začetna) šola za razmišljanje za otroke med 9. in 13. letom:

 • CoRT 1 Širina: učenci širijo svojo moč zaznavanja, kar je za razmišljanje tako bistveno, kot je besedni zaklad za branje.
 • CoRT 4 Kreativnost: učencem pokaže, kako spreminjati vzorce in koncepte, da lahko oblikujejo svoje razmišljanje.

Šola za razmišljanje za otroke bo potekala v Ajdovščini (z mano) vsak drugi ponedeljek od 16h do 17h in v Celju (z dr. Bojano Tancer) vsak drugi torek od 16h do 17h. Cena: 130 EUR z DDV (plačujete lahko tudi sproti, vendar tudi za srečanja, na katerih otroka ni) za 13 celih ur (CoRT 1). Izobraževanje bo potekalo, če bo vsaj 6 prijavljenih otrok.

 

- (nadaljevalna) Šola za razmišljanje za mladino med 12. in 16. letom, ki so že obiskovali CoRT 1 in 4 v preteklih letih:

 • CoRT 2 Organizacija: učencem pokaže, kako organizirati svoje razmišljanje.
 • CoRT 3 Interakcija: pomaga učencem opazovati razmišljanje, ki ga uporabljamo v nesoglasjih, kako predstavljamo ali branimo svoje stališče, ter tipe in korist dokazov.

Nadaljevalna Šola za razmišljanje za mladino bo potekala v Ljubljani od vsak četrtek od 16.30 do 17.25 v prostorih Gimnazije Bežigrad. Cena: 260 EUR z DDV (plačujete lahko tudi sproti, vendar tudi za srečanja, na katerih otroka ni) za 26 polnih ur (CoRT 2 in CoRT 3). Izobraževanje bo potekalo, če bo vsaj 6 prijavljenih mladostnikov.

 

- Šest klobukov razmišljanja za otroke (med 10. in 14. letom):

Usposabljanje Šest klobukov razmišljanja za otroke bo potekalo v Ljubljani vsak četrtek med jesenskimi in prvomajskimi počitnicami od 17.30 do 18.30 v prostorih Gimnazije Bežigrad. Skupaj 21 srečanj. Cena: 210 EUR z DDV (plačujete lahko tudi sproti, vendar tudi za srečanja, na katerih otroka ni). Podrobnosti tukaj

 

Več informacij:

Mag. Nastja Mulej,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , GSM: 041 540 866

PRIJAVA DELAVNICA CoRT

Prijava na delavnico


Če gre za podjetje:


Prepišite varnostno kodo:

  Refresh Captcha  
 

ŠEST KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA

KONSTRUKTIVNO IN SISTEMATIČNO

LATERALNO RAZMIŠLJANJE

SVEŽI KONCEPTI, NOVE IDEJE

ENOSTAVNOST V
RAZMIŠLJANJU

ZAČNITE RAZMIŠLJATI JASNEJE

METODA
CoRT

NAUČIMO OTROKE RAZMIŠLJATI - V ŠOLI

POZITIVNA
REVOLUCIJA

KAJ LAHKO SAMI STORIMO ZA BOLJŠI SVET

KAKO IMETI
USTVARJALNE
IDEJE