NASTJA MULEJ

EDINA LICENCIRANA TRENERKA DE BONOVIH ORODIJ RAZMIŠLJANJA V SLOVENIJI

Mag. Nastja Mulej je magistra komunikologije, univerzitetna diplomirana ekonomistka in univerzitetna diplomirana sociologinja,

specialistka za uspešno reševanje težav, ustvarjalno soočanje z izzivi, učinkovito vodenje ljudi, sestankov in projektov, timsko sodelovanje in več enostavnosti pri delu.

Dolgoletni trud in predanost, radovednost in želja po učenju sta jo pripeljali do ekskluzivnih licenc za treniranje tehnik razmišljanja in delovanja (po dr. Edwardu de Bonu):

- bolj učinkovitega in usmerjenjega, konstruktivnega in kreativnega, sistematičnega in sodelovalnega razmišljanja in delovanja, primernih za reševanje težav, izboljšavo postopkov ter vodenje sestankov, ljudi in projektov: Šest klobukov razmišljanja,

- bolj ustvarjalnega razmišljanja, primernih za namerno generiranje čim večjega števila čim bolj svežih alternativ, idej in konceptov: Lateralno razmišljanje,

- lateralnih orodij za namerni trud v smeri poslovnega poenostavljanja in za boj proti vsakodnevni zakompliciranosti: Enostavnost (ena od petih v Evropi, ena od 15-ih na svetu) in

- neposrednega poučevanja razmišljanja osnovnošolskih in srednješolskih otrok CoRT – Cognitive Research Trust (skupaj z mag. Bojano Tancer).

Tehnike razmišljanja uči in trenira na delavnicah, ki jih organizira za podjetja, šole in motivirane posameznike, po potrebi pa tudi moderira sestanke za svoje naročnike. Teh je vsak dan več :-) (reference)

 

foto: Bojan Brecelj, Selffish Studio

Kratek življenjepis

V mednarodni agenciji New Moment - New Ideas Company je skoraj desetletje vodila oddelek za nove ideje. Organizirala je mednarodna interdisciplinarna srečanja za spodbujanje kreativnosti z vseh področij človeškega duha, New Moment Ideas Campus v Piranu, urejala revije in knjige založbe New Moment v treh jezikih, prirejala razstave, predstave, koncerte, srečanja in izobraževanja, svetovala pri strateških komunikacijskih projektih za naročnike agencije in žirirala več kot deset mednarodnih oglaševalskih festivalov. Pri Društvu za marketingje skrbela za odnose z mediji, svoje znanje in izkušnje pa je kot predavateljica na več visokih šolah (Academia, Fakulteta za dizajn, Visoka šola za trajnostni turizem, IAM) prenašala na mlajše generacije. Še vedno jo zanimajo vsebine, povezane s trženjem, in še vedno piše za strokovne revije. Nekoč je prepotovala več kot 60 držav, plavala z delfini in skakala s padalom, zdaj pa se trudi uvesti pozitivno revolucijo v lastni državi in tega naučiti tudi svoja zlata otroka.

 

nastja debono_1nastja debono_2

Zahvale

Te poti si verjetno ne bi utirala, če ne bi ob njej stal njen čudoviti oče, ddr. Matjaž Mulej, profesor in raziskovalec teorije sistemov, inovacij, podjetništva in družbene odgovornosti. Prvo desetletje novega tisočletja se je kalila ob boku karizmatičnega človeka idej, guruja kreativnosti jugovzhodne Evrope, Dragana Sakana, ki ga ima za svojega drugega očeta. To, da je leta 2003 pripeljala dr. Edwarda de Bona prvič v Slovenijo, ji je spremenilo življenje in ob vsakem križanju poti se počuti bogatejša. Vse to pa ne bi bilo mogoče brez njenega zlatega moža.

Več o Nastji tudi tukaj.

ŠEST KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA

KONSTRUKTIVNO IN SISTEMATIČNO

LATERALNO RAZMIŠLJANJE

SVEŽI KONCEPTI, NOVE IDEJE

ENOSTAVNOST V
RAZMIŠLJANJU

ZAČNITE RAZMIŠLJATI JASNEJE

METODA
CoRT

NAUČIMO OTROKE RAZMIŠLJATI - V ŠOLI

POZITIVNA
REVOLUCIJA

KAJ LAHKO SAMI STORIMO ZA BOLJŠI SVET

KAKO IMETI
USTVARJALNE
IDEJE